Domov
O PODJETJU REŠITVE STORITVE PODPORA PARTNERJI POVPRAŠEVANJE
PIS ZRCalo
Rešitve na ključ
Podpora odločanju
Aplikativne integracije


Zasavski Računski Center d.d.
Obrtniška cesta 14
1420 Trbovlje

Davčna št.: SI71067680
Matična št.: 5666228

E-Mail:
Tel.: +386(3) 56 33 400
Fax.: +386(3) 56 33 430

PIS ZRCalo
Poslovno informacijski sistem ZRCalo je programska rešitev za podporo računovodsko – finančnim funkcijam v podjetju. Sestavlja ga 19 tesno povezanih modulov, razdeljenih po področjih uporabe, ki jih je v podjetju mogoče zaznati kot značilne prvine celotnega procesa. Seveda to ni pogoj za delovanje paketa ZRCalo, kajti vgrajeni sistem obvladovanja pristojnosti omogoča neovirane povezave akcija uporabnik, ne glede na modul.

Možnosti posameznih modulov in celote so nekoliko podrobneje predstavljene v nadaljevanju, osnovna zgradba paketa pa je naslednja:


TEM temeljni, krovni modul
GKS glavna knjiga in saldakonti
GKSOB obresti
GKSPR prejeti računi
GKSBL blagajna
FA fakturiranje
ZAL knjigovodsko vodenje zalog
SDN stroški po delovnih nalogih
PL plače
PGD pogodbeno delo in avtorski honorarji
KE kadrovska evidenca
PT potni nalogi
AM amortizacija in osnovna sredstva
NAB nabava
PNIT planiranje nabavnih tokov
UPR upravljanje in odločanje
EN energenti
VN vzdrževanje naprav
TPG trgovinsko poslovanje - GrosistZ istim orodjem pa sta razvita tudi modula sestavnice in merila, ki pa nista sestavni del PIS ZRCalo.

SEST sestavnice
MERILA merila


Poglavitno vrednost ima vsekakor učinek celote, neglede na to pa obstaja možnost uporabe posameznih modulov. Edini nepogrešljivi modul je TEM.Modul trgovinsko poslovanje – maloprodaja dopolnjuje PIS ZRCalo in je razvit z drugim programskim orodjem.

TPM trgovinsko poslovanje - Maloprodaja
kako delamo
Pri načrtovanju poslovnega informacijskega sistema ZRCalo so nas vodila naslednja osnovna načela informacijskega sistema:
 • modularna zgradba in celovitost
  • temeljni (krovni) modul, ki omogoča nadzor in krmiljenje ostalih, delovnih modulov in je hkrati tudi shramba vseh splošno uporabnih podatkov
  • možnost uporabe le posameznih modulov ali skupin modulov
 • parametrična zgradba programskih rešitev, ki zagotavlja odprtost in omogoča končnemu uporabniku široko paleto odločitev ter obvladovanje procesov in postopkov
 • optimalna ponovljivost procesov brez potrebnih posebnih znanj uporabnika
 • premišljen sistem dodeljevanja pristojnosti za opravljanje posameznih procesov, postopkov in akcijKot izhodiščno okolje za informacijski sistem ZRCalo priporočamo ali računalniški strežnik IBM eServer i5 zaradi njegove zanesljivosti in odlične tehnične podpore ali WIN 200x zaradi zanesljivosti in razširjenosti, s postajami - odjemalci, ki delujejo v okolju Windows. Uporabljena je relacijska podatkovna baza DB2 UDB za iSeries in programsko orodje AllFusion Plex. PIS ZRCalo je možno uporabljati tudi v Windows NT strežniškem okolju z ustrezno standardno SQL relacijsko bazo podatkov (MSSQL Server 7.0, Sybase Anywhere, Oracle in druge). V razvoju so rešitve za e-poslovanje.
v poslovnem informacijskem sistemu ZRCalo smo zagotovili
 • preprosto obvladovanje (evidenco, vzdrževanje, uporabo...) pojmov, ki so predmet dela posameznega uporabnika
 • konsistentnost baze podatkov in minimalno redundanco
 • odprtost za dograditve in/ali popravke programskih modulov in s tem prilagajanje konkretnemu stanju okolja
 • možnost "servisne" uporabe (možnost hkratne obdelave za več strank)
 • sprotno pomoč in navodila za uporabo
garancija, vzdrževanje
Za aritmetični del programskih rešitev dajemo neomejeno garancijo. Ob nakupu sklene kupec vzdrževalno pogodbo z možnostjo osnovnega izbora:

 • stalno vzdrževanje (dograditev in instalacija nujnih zakonskih sprememb)
 • občasno vzdrževanje na klic
nazaj naprej na vrh
prijava