Domov
O PODJETJU REŠITVE STORITVE PODPORA PARTNERJI POVPRAŠEVANJE
Osebna izkaznica
Vizija
Strategija
Kontakt
Novice
Zaposlitev


Zasavski Računski Center d.d.
Obrtniška cesta 14
1420 Trbovlje

Davčna št.: SI71067680
Matična št.: 5666228

E-Mail:
Tel.: +386(3) 56 33 400
Fax.: +386(3) 56 33 430

osebna izkaznica
Naziv podjetja: Zasavski računski center d.d., Trbovlje
Skrajšan naziv podjetja: ZRC d.d., Trbovlje
Naslov: Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje
Telefon: +386(3) 56 33 400
Fax: +386(3) 56 33 430
Davčna številka: SI71067680
Matična številka: 5666228
Ustanovni kapital: 265.773,66 EUR
Zasavski računski center d.d., Trbovlje je vpisan pri Okrožnem sodišcu v Ljubljani pod registrsko številko vložka 1/19752/00 po sklepu registrskega sodišča z dnem 16.10.1998 pod oznako in številko vpisa sodišča Srg 98/06308.

ZRC d.d., je bil ustanovljen leta 1981 kot regijski računalniški center, namenjen razvoju programov in računalniškim storitvam.

Namenske programske rešitve smo razvijali (nekatere tudi kupili) predvsem za lastno storitveno dejavnost na večjih IBM sistemih, sprva praviloma za delovne organizacije - ustanoviteljice, sčasoma pa smo se uspeli pojaviti tudi v nekaterih podjetjih izven tega kroga in celo izven regije.

IBM Business Partner

S pojavom osebnih računalnikov je storitvena dejavnost začela nezadržno usihati, zato smo se v zadnjem desetletju preusmerili v razvoj namenskih programskih rešitev v okolju PC mrež. Že leta 1995 pa smo se odločili za izgradnjo integriranega poslovnega informacijskega sistema ZRCalo z naslednjo orientacijo: računalniški sistem IBM eServer i5, sodobno objektno orientirano programsko orodje za izdelavo namenskih programskih rešitev AllFusion Plex programske hiše CA Computers Associates in sistem dela strežnik - odjemalec. Vsebinsko gre v prvi fazi za podporo računovodsko-finančnim funkcijam podjetja, kasneje sledi še podpora vodenju proizvodnje. Obe omenjeni obsežni področji poznamo in ju na področju mrež osebnih računalnikov že nekaj časa obvladujemo.

Ekipa danes šteje 10 delavcev, od tega 7 razvijalcev na področju informatike in računalništva. Delo je organizirano po ključu poznavanja posameznega strokovnega področja znotraj PIS (specialist hkrati pokriva strokovni in informacijski vidik posameznega procesa).

Našim uporabnikom zagotavljamo stalno pomoč ter vzdrževanje v smislu izboljšav in sprotnih prilagoditev programov zaradi zakonskih sprememb.
nazaj naprej na vrh
prijava